Нормативні документи


1. Закон України «Про відходи».
2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища ».
5. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
6. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 № 408 – VII.
7. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення» від 13.05.2014 № 1260 - VII .
8. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 № 1166 - VII.
9. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків» від 19.12.2013 № 713 - VII.
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України
"Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"» від 23.08. 2000 № 1336
.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» від 04.03.2004 № 265.
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» від 26.07.2001 № 915.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» від 13.07.2000 № 1120.
14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» від 31.08.1998 № 1360.
15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» від 03.08.1998 № 1218.
16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів» від 03.08.1998 № 1217.
17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» від 26.07.2006 № 1010.
18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» від 10.12.2008 № 1070 .
19. Наказ Міністертсва охорони навколишнього середовища України «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення» від 07.07.2008 № 342 .
20. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінамии та доповненнями" від 01.12.2000 № 614 .
21. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами» від 04.11.2011 № 433 .
22. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження звіту та підвищення ефективності державного контролю зі збирання, заготівлі та утилізації використаної тари та пакувальних матеріалів» від 01.11.2010 № 486.
23. Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 28.08.2013 № 417 .
24. Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про внесення змін до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій» від 24.12.2013 № 844.