Ласкаво просимо!


Українське виробничо-екологічне об'єднання по заготівлі та використанню вторинних матеріальних ресурсів «УКРВТОРМА» є найбільшою структурою в сфері поводження з відходами. До складу об'єднання входить близько 100 спеціалізованих заготівельних і переробних підприємств великого, середнього і малого бізнесу, розташованих в усіх регіонах України.

Діяльністю спеціалізованих заготівельних підприємств об'єднання є збирання та заготівля відходів вторинної сировини, зокрема, макулатури, вторинних текстильних і полімерних матеріалів, склобою, зношених шин, використаної металевої тари і т.д.

Переробні підприємства, які утилізують відходи вторинної сировини, виготовляють картон, туалетний папір, поліетиленові труби, ящики, широкий асортимент виробів з вторинних полімерних матеріалів, вторинний поліетилентерефталат з ПЕТФ-пляшки та ін.

Сьогодні на заготівельних підприємствах об'єднання працює близько 4000 людей, на переробних - 2500 робітників.

Спеціалізовані заготівельні підприємства оснащені технологічними лініями для переробки відходів вторинної сировини, вантажно-розвантажувальним обладнанням вітчизняного та імпортного виробництва, вантажним транспортом, мають під'їзні шляхи, широку мережу приймальних пунктів і кваліфікований персонал з досвідом багаторічної роботи. У багатьох регіонах України застосовується роздільний збір твердих побутових відходів.

З 1991 року по 2015 рр. об'єднання очолював генеральний директор - Вихорев Віктор Вікторович.

З 31 липня 2015 року об'єднання "УКРВТОРМА" очолив Семко Петро Павлович.

Ласкаво просимо!


Ukrainian production and environmental association “Ukrvtorma” is a most groupment in the field of handling wastes. In the complement of association enters 100 the specialized purveying and processing enterprises of large, middle and small business, located in all regions of Ukraine.

Activity of the specialized purveying enterprises of association is collection and purveyance of wastes as the second raw material, in particular, literary garbage, second textile and polymeric materials, threadbare tires, used metal packs.

The processing enterprises of association, processing these wastes as second raw material, produce a cardboard, toilet paper, polyethylene pipes, boxes, wide line of products, from the second polymeric materials, flakes from a PETF-bottle.

Today about 4,000 persons work on the purveying enterprises of association, on processing are 2,500 persons.

Specialized logging enterprises are equipped with production lines for recycling of secondary raw materials handling equipment of domestic and foreign production, truck transport, have access roads, a broad network of receiving points and qualified staff with many years of work experience. In many regions of Ukraine applies the separate collection of municipal solid waste.

From 1991 to 2015 аssociation headed by CEO - Vikhorev Victor.
On July 31, 2015 Petro Semko – Director General.