Дозвільно – ліцензійна діяльність


Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III, зі змінами та доповненнями

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 04.07.2001 № 756 .

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» від 13.07.2000 № 1120

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами» від 04.11.2011 № 433 .

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами» від 04.11.2011 № 434 .

Наказ Міністертсва економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів " от 30.10.2011 № 183
.

Наказ Міністерства економічного развитку і торговлі України "Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання" від 03.11.2011 № 191.