Объединение (Всеукраинская ассоциация) "УКРВТОРМА" информирует

05 лютого 2016 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про упаковку та відходи упаковки» (реєстраційний № 4028).
Метою проекту Закону є гармонізація законодавства України у сфері поводження з упаковкою та її відходами з законодавством Європейського Союзу та встановлення правових основ для створення в Україні системи роздільного збирання, комплексного перероблення та утилізації відходів упаковки, збільшення обсягів їх використання як вторинної сировини, впровадження європейського досвіду функціонування таких систем.
Опрацювавши законопроект, об'єднання «Укрвторма» вважає, що він не у повній мірі відображає роль підприємств, що входять до складу ВЕО «Укрвторма», у системі збирання та заготівлі використаної упаковки, а також недостатньо враховує інтереси учасників об'єднання.
З цією метою об'єднання «Укрвторма» підготувало свої зауваження та пропозиції до законопроекту та направило їх розробникам проекту закону, а також на адресу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.


5 февраля 2016 в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «Об упаковке и отходах упаковки» (регистрационный № 4028).
Целью проекта Закона является гармонизация законодательства Украины в сфере обращения с упаковкой и ее отходами с законодательством Европейского Союза и установление правовых основ для создания в Украине системы раздельного сбора, комплексной переработки и утилизации отходов упаковки, увеличение объемов их использования в качестве вторичного сырья, внедрения европейского опыта функционирования таких систем.
Проработав законопроект, объединение «Укрвторма» считает, что он не в полной мере отражает роль предприятий, входящих в состав ПЭО «Укрвторма», в системе сбора и заготовки использованной упаковки, а также недостаточно учитывает интересы участников объединения.
С целью устранения указанных недостатков объединение «Укрвторма» подготовило свои замечания и предложения к законопроекту и направило их разработчикам проекта Закона, а также в адрес Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.